Citáty o naději

Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje jednak ve ctnosti trpělivosti, která nemizí ani v dobru, ani tehdy, když stojíme před zjevným neúspěchem, jednak ve ctnosti pokory, která přijímá Boží tajemství a má k Němu důvěru i v temných chvílích. (Benedikt XVI.)

Naděje je teologální ctnost, jíž toužíme a s pevnou důvěrou očekáváme, že nám Bůh dá věčný život jako naše štěstí, tím že klademe svou důvěru do Kristových příslibů a opíráme se o milost Ducha svatého, abychom si jej zasloužili a vytrvali až do konce pozemského života. (KKC)

Jakkoliv střízlivě mluví církevní Otcové o přítomnosti tragické reality hříchu, vždycky jsou optimisty. Křesťanství je přece náboženství naděje. Důležitou skutečností není hříšnost člověka, ale mi¬losrdenství a dobrota Boží. (T. Merton)

Naděje je pilíř života. (B. Disraeli)

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Řím 5,1-5).

Otcův čin vzkříšení je pro nás zdrojem největší naděje, protože znamená, že totéž Otec jednoho dne učiní také s námi. (R. Cantalamessa)

Kdyby neexistovala naděje, srdce by se zlomilo. (T. Fuller)

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. (Žd 10,23)

Pevná naděje zasahuje a přemáhá Boží srdce. (sv. Jan od Kříže)

Neztrácej naději a odvahu! (sv. František Saleský)

Žádný lékař nezná lepší lék na nemocné tělo a ztrápenou duši, než je naděje. (S. Zweig)

Naděje má hluboké dno. (Přísloví)

Naděje je jako cukr v šálku čaje. I když je malý, osladí vše. (Čínské přísloví)

Naděje, která nás provází po celý život, nás neopustí ani v hodině smrti. (A. Pope)

Vždy je lepší doufat, než si zoufat. (J. W. Goethe)

Doufat znamená věřit v dobrodružství lásky. (H. Camara)

Comments are closed.