Citáty o pokoře

Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere)

Víra není bez pokory. (G. Amorth)

Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. (F. Babler)

Pokora znamená vkládat svou důvěru místo v sebe sama v Krista. (N. Anderson)

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Ježíš)

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. (Jak 4,6)

Zamilovat se, je vždy akt pokory. (R. Cantalamessa)

Lítost je aktem pokory. V pokoře musíš neustále růst, a proto i lítost v tobě musí neustále vzrůstat. (T. Dajczer)

Pokora je základ ctnostného života. (Sv. František Saleský)

Co Lucifer ztratil pýchou, to Maria získala pokorou. (Sv. L. M. Grignion)

Přeji ti raději mít pokoru, než znát její definici. (T. Kempenský)

Nepoddávej se falešnému pojetí pokory, které tě chce přesvědčit, že se nesmíš ničeho domáhat ani chtít nic dobrého a že je ctností žít ve slabosti a chudobě. (W. Margies)

Jediná cesta k dokonalosti je pokora. (Sv. Benedikt)

V pokoře je nejvyšší svoboda. (T. Merton)

Pokora sama o sobě není ničím jiným než pravdivým věděním a cítěním lidského já tak, jak je. Člověk, který vidí a cítí sebe sama takového, jaký je, musí být vpravdě pokorný. (Oblak nevědění)

Pokora je schopnost člověka uznat celou svoji ubohost s pokojnou myslí. (J. Philippe)

V díku a chvále se skrývá pokora. (R. Cantalamessa)

Comments are closed.