Citáty o strachu

Kříž osvobozuje od strachu. (A. Cencini)

Strach máme mít z hříchu. (G. Amorth)

Pokud je v tobě nějaký strach z Boha, pak ti betlémské tajemství připomíná, že Boha se nesmíš bát. (T. Dajczer)

Sv. Terezie píše, že důvěra a víra se zřejměji projevují ve strachu. Jak velkou roli tedy v Boží ekonomii hraje tvůj strach! Existuje proto, aby v tobě vyvolal úkon víry. Strach je zkouškou víry a Bůh ho dopouští proto, abys rostl ve víře.

„Maria, chraň mě před strachem, před strachem, že padnu. Svěřuji ti do úschovy všechno, co mám.“ (sv. Ludvík Maria Grignion)

Není však smyslem veškeré duchovní služby ukazovat, že Bůh není Bohem strachu, ale Bohem lásky? (H. Neuwen)

„Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti." (Ř 8,15-16)

Děti mohou Boha buď milovat, nebo mít z něho strach. Jsou rodiče, kteří v dětech takový strach ještě nerozvážně podněcují, když svým dětem Bohem vyhrožují. (M. Leistová)

Strach plodí strach. (W. Margies)

Nebuďte jako ti, kdo se o nic nepokusí ze strachu, že by selhali. (T. Merton)

Řídíme-li se svým strachem, neuvidíme správně. (R. Rohr)

Proč se máme strachovat před problémy nového dne už hned ráno, když se myjeme? Sám Ježíš učinil z očisty, stejně jako z požívání jídla, svátost! Umýváme-li se nebojácně ve studené vodě, můžeme si říkat: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha" (Ž 51,12). W. Stinissen

„Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce" (l Jan 4,18).

Ježíšův strach vykoupil náš strach. (E. Vella)

„Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš." (1 Joz 1, 9)

Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. (Přísloví 3, 24)

Comments are closed.