Citáty o tichu

Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství mu tento božský poklad nemohou vzít. (Sarah)

Kdo se v tichosti nepostaví před Boha, ten si neuvědomuje svoje chyby. (Philippe)

Hudba není ukryta v notách, ale v tichu mezi nimi. (Mozart)

Modlitba znamená naslouchat Bohu, který k nám tiše promlouvá. (Sarah)

Někdy vytvoří Bůh kolem tebe ticho sám. Tehdy si přeje, abys mu naslouchal. (Stinissen)

Ježíš na vás čeká v tichu. (Matka Tereza)

Je nutné pěstovat ticho a obklopit ho vnitřní hradbou. (Sarah)

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání (Gal 5,22).

Bůh pracuje v tichu. Nikdo ho nikdy neslyšel mluvit ani vydávat nějaký zvuk. Abychom slyšeli jeho hlas, musíme na něho čekat v tichosti. Pak bude mluvit k duši beze slov, v tajném pokojíku srdce. (Comer)

Duch svatý k člověku přichází velmi jemně, nevnucuje se, přichází v tichosti srdce, které na jeho seslání čeká. (Dajczer)

Bez ticha není hudby, je jen hluk. (Peck)

Máme přirozený sklon utíkat před tichem. (Philippe)

Ticho je podmínkou lásky a k lásce vede. (Sarah)

V tichosti před Bohem tak postupně lépe poznáváme sami sebe. (Tournier)

Výsostná chvíle naší modlitby nastává tehdy, když stojíme před Bohem Otcem v tichosti, když si uvědomujeme, že je v nás Ježíš a Duch svatý. (E. Vella)

Comments are closed.