Citáty sv. Ignáce

U příležitosti  svátku sv. Ignáce z Loyoly (31. červenec), předkládáme některé z jeho mnoha citátů:

Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě.

Nikdo nebude dokonalým ve velkých věcech, jestliže se nejprve nezdokonalí v malých.

Kdo se bojí lidí, nic velkého pro Boha nevykoná.

Bůh je zkušený bankéř, který hodnotí lásku víc podle skutků než podle slov.

Čím více se někdo stará o chyby druhých, tím méně se stará o poznání svých vlastních chyb.

Nic ze stvořených věcí nemůže v duši způsobit takovou radost jako Duch svatý.

Když tě obzvláště trápí nějaká tvoje chyba, začni proti ním bojovat a nepřestaň, dokud ji s Boží pomocí nepřemůžeš.

Nedělejme nic, z čeho by mohla vzniknout nějaká nenávist nebo zahořklost.

Pokud k někomu cítíme náklonnost, tak se zpytujme, jestli je to z lásky k Bohu.

Skutečně jenom málo lidí chápe, co všechno by jim Bůh prokázal, kdyby se mu zcela odevzdali.

Kde je láska, tam se dějí velké věci. Kde se velké věci nedějí, je to proto, že tam chybí láska.

Comments are closed.