Citáty sv. Šarbela

Uvádíme některé z myšlenek sv. Šarbela:

Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí jejich břemen, protože otrok nemůže osvobodit jiného otroka.

Buďte svatými a skrze vás bude posvěcena země.

Celý vesmír se točí kolem tajemství kříže.

Dobrý člověk je jako dobrý chléb.

Všichni lidé byli obdarováni párem uší, aby slyšeli, ale jen málo je těch, kteří poslouchají.

Pokud se modlíte, ale nesloužíte, ponižujete svým životem Kristův kříž na kus dřeva.

Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste jí naplnili svou sklizní a svým ovocem.

Ať je pokušení sebelákavější, nikdy nemůže ospravedlnit hřích.

Ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář.

Nejdůležitějším zázrakem je Nejsvětější svátost, tělo Kristovo, velikonoční Beránek, který nese hříchy světa, živý Bůh, vzkříšený z mrtvých.

(Z knihy Myšlenky svatého Šarbela)

Comments are closed.