Citáty sv. Vincence

U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty:

Pokud cítíme, že se nás zmocňuje hněv, ihned přestaňme konat, dokonce i mluvit a především se rozhodovat, dokud se neuklidníme.

Podle našich slov se pozná naše srdce.

Nemůžeme zastupovat Boží věc, když máme na mysli jen svoje vlastní zájmy.

Lidé odcházejí a Bůh zůstává.

Je pravda, že nám nemoc daleko lépe než zdraví ukazuje, kdo jsme.

Co se dělá z lásky, je darem samotného Boha.

Lidi a věci posuzuj vždy a v každém případě z jejich dobré stránky!

Nestačí Boha milovat. Je třeba se přičinit, aby ho milovali i jiní.

Pokora je výborným prostředkem, abychom si skrze ni vybojovali čistotu.

Co by z nás bylo, kdyby od nás Bůh odňal milosrdenství?

Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.

Každá zvláštnost je útočištěm pro pýchu.

Bůh nehledí jen zvnějšku na naše díla, ale také na stupeň lásky a čistoty úmyslu, s jakým je děláme.

Člověk je nejbohatší tehdy, když je podobný Ježíši.

Comments are closed.