Modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,
a když selháváme ve svém poslání
milovat a chránit naše rodiny.

Chceme se odvrátit od věcí,
které nás od Tebe oddělují.
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě
a veď nás ve všem, co děláme.

Pane, dej nám radu a sílu,
abychom naplnili naše poslání
a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové
podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,
které jsi svěřil do naší péče.
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem
a špatnými vlivy.

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,
Modlitbám otců a Dětem víry,
ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

Amen.

(www.modlitbyotcu.cz)

Comments are closed.