Nebojte se!

Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“

Ruský spisovatel Granin napsal knihu Století strachu. Tím názvem myslí především II. světovou válku a život v totalitním státě. Mluví zde o svém životě v Sovětském svazu ve 20. století. Píše zde o tom, že on i další, kteří patří k té starší generaci, jsou poznamenáni strachem, díky těmto zkušenostem. Dnes naopak hodně lidí má strach z budoucnosti, kdy řada věcí vyvolává obavy. Dalším nedají spát teroristické útoky či kriminalita. To jsou všechno skutečnosti, které v mnohých lidech vzbuzují strach. Potom se také bojíme o své zdraví, o zdraví svých blízkých a o svoji rodinu. Vedle těchto skutečných strachů existují i strachy iracionální, neskutečné.

Zesílený strach se potom nazývá panika. Slovo panika pochází od řeckého boha lesů a pastýřů – boha Pana. Ten se podle pověstí objevoval v podobě kozla a naháněl lidem hrůzu. Často býval také neviditelný. Proto panika znamená nenadálý, nevysvětlitelný děs, který zachvátí člověka, a kterému se dá těžko bránit. Vyděšení lidé potom prchali před bohem Panem. Proto Řekové nazývali bezdůvodný strach panikos, tedy od Pana pocházející. Často tímto strachem jsou zachváceni lidé, kteří trpí fóbiemi, například z volného prostoru, uzavřených místností a podobně. Člověk si nedokáže vysvětlit, proč ho panika najednou zachvátila. Mnozí potom mluví o návalu paniky.

Psychologové se shodují v tom, že strach není pouze špatný. Naopak je nutný, je to jakýsi bezpečnostní systém, který nás varuje před ohrožením, a pomáhá nám, abychom se chránili. Díky němu lépe reagujeme na nebezpečí. Strach má tedy i pozitivní funkci.

Existují ale strachy, které nám život ztěžují. Zažíváme úzkosti a nedokážeme jim porozumět. Všechno nás svírá a nevíme, jak máme reagovat. Jako by nás zavíraly do vězení. Strach nám brání životu v plnosti. Od takého strachu se chceme vysvobodit. Normální cesta osvobození spočívá v tom, že si svůj strach prohlédneme a začneme s ním komunikovat. Často jsou to biblické texty, které svou silou dokážou náš strach proměnit. Učí nás, abychom strachy dokázali předkládat Bohu.

V dnešním evangeliu nás Ježíš hned třikrát vybízí: „Nebojte se!“ Ježíš nabízí terapii. Jde o spirituální způsoby nakládání se strachem.

Když čteme evangelia, vidíme, jak dobře Ježíš zná lidi, jak různě reaguje na lidské strachy, jak je Ježíš moudrý! Ježíš je vykupitel našich strachů!

(podle A. G.)

Comments are closed.