Papež František

Na povzbuzení předkládáme několik citátů papeže Františka:

Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.

Žij a nechej žít. To je první krok k pokoji a k radosti.

Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu.

Líčit papeže jako nějakého Supermana, jakousi hvězdu, se mi zdá urážlivé. Papež je člověk, který se směje, pláče, klidně spí a má přátele jako každý jiný normální člověk.

Kdy došlo naposledy k mému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo radostí? Vraťme se k tomu setkání. A setkejme se znovu s Pánem a jděme touto krásnou cestou, na níž má on růst a my se umenšovat.

Vyznání hříchů pro nás může být náročné, přináší nám ale pokoj. Jsme hříšníci a potřebujeme Boží odpuštění.

Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří v tvář problému otevírá dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože on to umí zařídit a znovu uspořádat.

Bůh nás očekává. Bůh čeká a také odpouští. Je Bohem milosrdenství, neomrzí jej odpouštět.

Svůj kříž neneseš sám!

Když je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůže vzít náš pokoj.

Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.

Když nějaký křesťan zapomíná na naději nebo ještě hůře, když ji ztratí, chybí jeho životu smysl.

Comments are closed.