Prorok

Kdo je, a kdo není prorok: 

 • není věštitel budoucnosti
 • vnímá Boží skutečnost a Bohu propůjčí svá ústa
 • tlumočí Boží vůli, i když jí někdy nerozumí
 • není vždy oblíbený, protože říká pravdu
 • v osobním životě je někdy neúspěšný
 • hájí Hospodinovy chudé
 • často se stává svědkem, až mučedníkem pravdy
 • neříká, co si myslí, ale hlásá Boží slovo
 • nemusí konat velké činy
 • nemůže si nechat zvěst pro sebe
 • nevytváří nové učení
 • nezakládá strany, ani za ním nestojí početní stoupenci
 • prorocké slovo má přesný obsah a reaguje na konkrétní situaci
 • vede k poznání znamení času
 • neidealizuje minulost a nevrací se k ní
 • prorocká zvěst je vždy větší, než můžeme čekat
 • neztrácí důvěru v Boží čin
 • zvěstovatel je zároveň živým svědkem, který se nechá vést Bohem
 • nestaví na úspěchu
 • prorok musí počítat s odporem, nejen z venku, ale i v srdci
 • jediná jistota proroka: Já jsem s tebou!

 

Comments are closed.