Půst v citátech

Půst je prospěšný pro tělo, duši i ducha.

Skrze modlitbu a půst se otvíráme Bohu.

Půst mi zjevuje pravdu o sobě samém, osvětluje moji duši.

Modlitba, almužna a půst nám slouží k ozdravění vztahů, jsou to léčebné prostředky.

Pravý půst vede k pokoře.

Půst nám pomáhá, abychom se mohli rozdělit.

Křesťanský půst je ten, který je ve spojení s Ježíšem.

Půst mě nutí, abych se pečlivěji podíval na to, co se hýbe v mém nitru a jaké jsou mé nejhlubší touhy.

Půst byl vždy vnímán jako zintenzivnění přímluvné modlitby.

Půst je jako jarní úklid duše.

Comments are closed.