Sv. Dominik Savio

U příležitosti památky sv. Dominika Savia (9. března), předkládáme některé z jeho citátů:

Svatost spočívá v tom, že jsme stále radostní.

Raději zemřít, než zhřešit. (životní heslo sv. Dominika)

Maria, dávám ti své srdce. Pomoz mi, ať je vždy jen tvoje.

Oči nám dal Bůh, abychom obdivovali krásu Jeho stvoření. A vy je zneužíváte k prohlížení nestydatostí, které ničí vaši duši. Už jste zapomněli na Ježíšovo napomenutí: Když tě tvé oko svádí ke hříchu, tak ho vyloupni!? (Dominik kamarádům)

Mými nejlepšími přáteli budou Ježíš a Maria. Chtěl bych pomáhat jiným, aby se vyvarovali skutků, které by je odváděly od Boha.

Budu se často zpovídat a budu často chodit ke svatému přijímání. Budu světit sváteční dny.

Jaké krásné věci vidím…Na shledanou tam, kde budeme navždy s Pánem. (poslední slova sv. Dominika Savia)

Comments are closed.