Sv. František Saleský

U příležitosti svátku sv. Františka Saleského (24. ledna) předkládáme některé z jeho citátů:

Člověk musí víc bojovat sám se sebou než se vším ostatním.

Chovejme se skromně, i když jsme sami. Vždy jsme totiž v Boží přítomnosti.

V Boží službě není nic malého.

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.

Bohu se nelíbíme množstvím a velikostí našich skutků, ale láskou, se kterou je konáme.

Boží láska je větší než jakákoliv tvoje bolest.

Nejkrásnější květiny vyrůstají na hnoji.

Srdce hovoří k srdci, jazyk pouze k uším.

Musíme mít trpělivost se všemi, ale především sami se sebou.

Bůh má zalíbení především v jednoduchých, pokorných a laskavých srdcích.

Radost otvírá srdce, smutek je zase zamyká.

Co se týče smrti Panny Marie, je nemožné si představit, že by zemřela jinak než na lásku.

Jakmile si lidé všimnou, že chceš vést zbožný život, okamžitě se do tebe začnou strefovat tisícerými průpovídkami i pomluvami.

Kdybych zpozoroval, že je v mém srdci byť jedno jediné vlákénko, které nepatří Bohu, okamžitě bych ho vytrhl.

Není třeba mnoho vědět, ale mnoho konat.

Comments are closed.