Sv. Jan od Kříže

U příležitosti svátku sv. Jana od Kříže předkládáme některé jeho citáty:

Duše, která chce, aby se jí Bůh odevzdal celý, ta se musí celá odevzdat a nic si nenechat.

Lepší je trpět pro Boha než dělat zázraky.

Lepší je ovládat se v řeči než se postit o chlebu a vodě.

Kde chybí láska, lásku zasej a lásku sklidíš.

V hodině smrti budeme souzeni podle lásky, kterou jsme prokázali.

Nikdo nebude dokonalým ve velkých věcech, jestliže se nejprve nezdokonalí v malých.

Kdo si stěžuje nebo reptá, není dokonalý, dokonce ani dobrý křesťan.

Kdo se spoléhá sám na sebe, je horší než ďábel.

Kdo koná dobro s vlažností, je blízko pádu.

Na co ještě čekáš, když ve svém srdci můžeš milovat Boha hned teď?

Moc a umíněnost lásky je velká, vždyť je s to zajmout a svázat i samotného Boha.

Comments are closed.