Sv. Jan XXIII.

U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty:

„Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.“

„Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.“

„Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.“

„Den bez modlitby je jako obloha bez slunce, jako zahrada bez květů.“

„Jsem přesvědčený, že tak jako všechny řeky se vlévají do moře, tak se všechny naše slzy vlévají do Božího srdce.“

„Ve všech záležitostech vůči Pánu jsme povinni uchovat si pokoj, důvěru a trpělivost. Tehdy se dostaneme hodně daleko.“

„Je snazší pro otce mít děti než pro děti mít opravdového otce.“

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“

„Nejsme na zemi proto, abychom tu pěstovali muzeum, ale zahradu překypující životem.“

„I když je zlo smutnou realitou, tak všichni dobře víme, že nikdy nedokáže přemoci dobro.“

„Ježíš nás neučil, jak stvořit nebe a zemi, ale jak být tichý a pokorný srdcem. V tom je základ dobroty.“

„Ve všech záležitostech vůči Pánu jsme povinni uchovat si pokoj, důvěru a trpělivost. Tehdy se dostaneme hodně daleko.“

Comments are closed.