Svatí o andělech

I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak. (sv. Terezie z Lisieux)

Svatý anděl přišel těsně před tím, než jsem začala trpět. Společně jsme se klaněli Božímu majestátu, který ve mně vzbudil lítost nad mými hříchy, kvůli kterým se stydím objevit v jeho přítomnosti. Chvíli jsem snášela toto utrpení, ale potom mě přišel povzbudit anděl. (sv. Gemma)

Nezapomeň, že anděl strážný, který je stále s tebou, tě nikdy neopouští a to bez ohledu na to, jestli děláš zlé skutky. (sv. P. Pio)

Spatřila jsem anděla po své levé straně, který měl tělesnou podobu. (sv. Terezie od Ježíše)

Jestliže jsi pokoušený, volej ke svému andělu strážnému. Ďábel se třese a utíká při pohledu na tvého anděla strážného. (sv. Jan Bosko)

Ať vás Pán vede na vaší cestě a jeho anděl ať vás doprovází. (sv. Jan XIII.)

Jestliže se nacházíš ve stavu, kdy se nedokážeš modlit, ukryj se za svého anděla strážného a nechej ho modlit místo tebe. (sv. Jan Maria Vianney)

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Ježíš)

Důstojnost lidské duše je tak vzácná, že každý člověk dostal anděla strážného od okamžiku, kdy začal žít. (sv. Jeroným)

Jsem stále pod dohledem anděla, který mě chrání a prosí za mě. (sv. Jan XIII.)

Viděla jsem svého anděla strážného. Řekl mi, abych ho vždy následovala. (sv. Faustina)

Jsme jako děti, které potřebují svého mistra, aby nás utěšoval a vedl. Bůh nám k tomu dává své anděly, aby byli našimi učiteli a vůdci. (sv. Tomáš Akvinský)

Ďábel zapisuje všechny naše hříchy a anděl strážný dobré skutky. (sv. Jan Maria Vianney)

Maria se zeptala anděla: „Jak se to stane?“ Anděl odpověděl: „Mocí Ducha svatého.“ (evangelium podle Lukáše)

Comments are closed.