Vánoční citáty

Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce.

Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha.

Na Vánoce vedou všechny cesty domů.

Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho oddělují. Přibouchli jsme si je vlastní vinou.

Kristus přichází na svět a čeká. Čeká na mne.

Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.

Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními!

Celý svět, i náš život, je darem Božím pro nás.

Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.

Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce.

Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem.

Vánoce znamenají: On přišel. Osvětlil noční čas. Noc našich temnot, noc našich nepochopení, krutou noc našich strachů a beznadějí učinil vánoční dobou, svatou nocí. To vyjadřují Vánoce.

Comments are closed.