Zázrak sv. Marty

Ve středu 29. července jsme si připomínali památku sv. Marty. Pokud jsou přítomny nějaké děti, má pan farář vždy připravený pro děti nějaký příběh. Nejdříve ale na začátku promluvy otec Petr zjišťuje, co ten den děti dělaly, kde byly apod. Poté, ještě před příběhem, řekne pár slov o světci či světici, jejichž památka na ten den připadá. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Pan farář připomněl, že má svátek svatá Marta, vysvětlil význam tohoto jména, a zeptal se dětí, jak se asi svatá Marta znázorňuje. Děti nejdříve tipovaly meč, protože si myslely, že Marta je mučednice. Když ale otec Petr připomněl příběh z evangelia o návštěvě Ježíše u Marty a Marie, a že Martu bychom v tomto vyprávění našli v kuchyni, děti okamžitě správně reagovaly a už tu byly správné odpovědi – Marta se znázorňuje často s vařečkou, naběračkou, v kuchyni, kde nechybí hrnce apod. Malý Adámek tipoval, že se Marta znázorňuje s ledničkou…Jakmile byla řeč o tom, že Marta se znázorňuje s vařečkou a nejčastěji v kuchyni, dvě ženy rychle opustily kostel. Netrvalo to dlouho, a brzy byly zase zpět v lavici, kde předtím seděly. Po mši svaté to knězi nedalo, a tak se ptal žen, co se přihodilo, že tak rychle odešly z kostela, a brzy byly zase zpátky. Jedna z těch žen povídá: „Pane faráři, když jste začal mluvit o tom, že svatá Marta se znázorňuje v kuchyni a s vařečkou, tak mě polilo studené horko. Okamžitě jsem si vzpomněla, že jsem nechala puštěnou troubu a v ní maso. Rychle jsme tedy nastartovaly, a bohudíky, vše dobře dopadlo. Maso se podařilo zachránit, a je docela možné, že se tak předešlo něčemu ještě daleko horšímu.“ Kněz jenom podotkl: „V tom má prsty jistě svatá Marta. Dnes má svátek, tak pomohla svou přímluvou, že se nic zlého nestalo! Můžeme říct, že to je takový zázrak svaté Marty, dobré hospodyňky.“ A koneckonců, proč ne? Svatí se zajímají i o naše pozemské potřeby. A je tedy dost pravděpodobné, že i v tomto případě svatá Marta zachránila víc než jenom maso!

Comments are closed.