Papežův úmysl

Svatý otec v květnovém úmyslu Apoštolátu modlitby vyzývá zvláště k modlitbě za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů. Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia. www.cirkev.cz

Comments are closed.