Když začala v roce 1939 II. světová válka, dům v Poznani, který patřil salesiánům, byl proměněn v německá kasárna. O rok později byl František Kesy zatčen ještě se svými čtyřmi přátel z oratoře. Nebylo jim ještě ani dvacet let. Po zatčení byli odvedeni do pevnosti, kde byli vyslýcháni a mučeni. Nakonec byla tato „pětka“ odsouzena k trestu smrti. To se stalo v Drážďanech 24. srpna roku 1942. Do poslední chvíle se modlili růženec a vzývali Dona Boska a Pannu Marii Pomocnici. Mladíci byli sťati gilotinou. Před smrtí dostali povolení napsat dopis rodičům na rozloučenou.
František Kesy se narodil roku 1920 v Berlíně. Během okupace nemohl studovat, a proto pracoval v továrně. Byl klidný, radostný a sympatický. Každý den se modlil růženec a chodil ke svatému přijímání.
Blahoslaven byl ve Varšavě roku 1999 papežem Janem Pavlem II. Ten blahoslavil nejen Františka a jeho čtyři přátele, ale dohromady 118 polských mučedníků II. světové války. Památka Františka a jeho přátel se připomíná 13. června, stejně jako např. památka sv. Antonína.