V jednom italském městečku San Miniato, které se nachází nedaleko od města Pisa, které je známé svou šikmou věží, se v těchto dnech koná neobvyklé divadelní představení. Je to každoroční festival křesťanského divadla, při kterém se mimo jiné na náměstí tohoto města předvádí vždy jedna zcela nová hra nějakého moderního křesťanského autora. Místo i datum tohoto festivalu křesťanského divadla nebyly vybrány náhodně, ani přitom nerozhodovaly pouze turistické důvody. Městečko San Miniato stojí totiž pod ochranou svatého Genesia, jehož památka připadá právě na 26. srpen. A svatý Genesius je patronem komiků, herců a vůbec všech, kdo mají něco společného s divadlem a hereckým uměním.

Kdo to ale byl svatý Genesius? Je pravda, že máme dva světce tohoto jména. Ten první to byl notář a je tedy patronem a ochráncem notářů. Podíváme se ale za druhým sv. Genesiem, který byl původně pohanským hercem, kterého si oblíbil císař Dioklecián. A to, co Genesius uměl nejlépe, to bylo zesměšňování křesťanů a jejich obřadů. Byl to jakýsi dvorní komik samotného císaře, který se často a rád vysmíval křesťanům a tak bavil římskou společnost. Jednoho dne náš komik opět vystoupil na scénu. Tentokrát podal mimořádný výkon. Zase předváděl před císařem křesťanské obřady, ovšem kupodivu s jakousi vážností. Diváci se nesmáli, ale žasli. Genesius se na jevišti dokonce modlil jako skutečný křesťan. Dokonce si na scéně klekl a vyznal víru s takovou vroucností, že to diváky překvapilo. Diváci byli dokonce šokováni a rozhořčeni přístupem komika, který tentokrát hrál jinak než doposud. Je třeba říci, že rozhořčení diváků bylo oprávněné, protože mezi žertovnými výstupy a výpady proti křesťanům, Genesius najednou uslyšel vnitřní Boží hlas. Najednou Boží milost pronikla i pod jeho komickou masku. Komik, který uměl tak parodovat křesťany a jejich obřady, se najednou, snad během několika vteřin obrátil na křesťanskou víru. A tak z posměchu a hloupých žertů přešel do postoje křesťana. Najednou už nepředváděl, ale sám prožíval tajemství víry, kterou právě zcela nově objevil. Když se celá věc vyjasnila, obecenstvo povstalo proti herci, který znenadání začal hlásat to, co doposud ponižoval a čemu se vysmíval. Císař ho dal okamžitě zatknout, uvěznit a mučit. Ale Genesius nezapřel víru ani na skřipci, ani při pálení pochodněmi a ani při dalším krutém mučení. Stále jenom opakoval: „Kristus je jediný král, a kdybych měl pro něho tisíckrát zemřít, nevyrvete mi ho ani z úst, ani ze srdce.“ Nakonec byl popraven mečem. Tak skončil příběh, který začal posměchem na jevišti. A legendární komik Genesius se později stal patronem a ochráncem všech lidí od divadla. Svátek má 26.8. Někdy se uvádí 25. srpen.
(podle: V jednom společenství)