Svatý Justin je filozof a mučedník. Narodil se kolem roku 100 ve Flavia Neapolis, dnes Nablus, což je město v Palestině. Umučen byl kolem r. 165 po Kristu v Římě, je patronem filosofů. Jeho rodiče ho vychovávali v pohanské víře. Poté, co Justin ukončil školu, kdy studoval řecké filosofy, především Platona, odešel hledat „jediného a pravého Boha" a našel si k duchovnímu vzdělání ty nejlepší učitele své doby. Avšak žádný mu neuměl dát tu správnou odpověď na jeho otázky; každý se snažil učit Justina všechno možné, jen o jediném, pravém Bohu mu nikdo nedokázal nic říci. Potom ho zaujali izraelští proroci. Když se procházel Justin jednou na pobřeží, potkal starého muže, který ho v dlouhých rozhovorech přesvědčil o křesťanské víře a její pravdivosti. Po studiu Bible se dal Justin pokřtít kolem roku 130 v Efezu, a od té chvíle hlásal evangelium všude, kam přišel. Stal se tak misionářem – filosofem. Na konci své cesty přišel Justin do Říma, kde se brzy stal žádaným učitelem. Velký okruh Římanů, toužících po vědění, se shlukl kolem muže z Východu. Justin napsal četné pozoruhodné spisy, v nichž plamenně obhajoval křesťanství, a kterými chtěl obracet pohany na pravou víru. Jeho nejdůležitějším dílem byla „Obrana křesťanského náboženství", kterou poslal kolem roku 150 císaři Antoniu Piovi, potom římskému senátu i římskému národu. Stále znovu pozvedal Justin svůj hlas proti pronásledování křesťanů. Veřejně obžalovával pronásledovatele a odsuzoval jejich jednání. To se mělo stát nakonec váženému učenci osudným: společně se šesti žáky byl Justin zatčen a uvržen do žaláře. Tam nutili zajatce k odpadnutí od víry. Když odmítli, byli zbičováni a pak sťati v roce 165 za vlády císaře Marka Aurelia. O procesu s učencem, který pak vedl k jeho smrti, jsou zachována věrohodná akta. Podrobné vylíčení konce jeho života je zachováno v Martyriu sv. Justina a jeho druhů. Svátek má 1. června. Česky se Justin překládá jako spravedlivý, poctivý.