Narodil se v roce 1118 a zemřel roku 1161. Jeho jméno se vykládá jako „neporazitelný válečník.“ Je patronem cestovatelů, poustevníků a města Pisy, které je známé svou šikmou věží. Po předčasné smrti své sestry se stal jedináčkem. Rodiče byli váženými obchodníky a čekalo se, že Rajner jednou převezme práci po svém otci. Vždy ho ale přitahoval duchovní svět a po rozhovoru s jedním svatým poustevníkem pocítil touhu změnit svůj život. Bohatství a radovánky mu už nic neříkají a Rajner se chce vydat na pouť do Svaté země. V té době bylo poutnictví velmi rozšířené a oblíbené mezi lidmi. Stejně tak Rajner se vydává na pouť, ale i na cestu pokání odříkání a žebrání. Zprávy o něm se postupně dostávají do vlasti, a když se po létech znovu objevil doma ve městě Pisa, všichni ho vítali a oslavovali. Zajímavostí je také to, že Rajner nebyl ani řeholník, ani kněz. Lidé ale i přesto vyhledávají radu a pomoc muže, který žije v pověsti svatosti. Nakonec žije až do smrti v klášteře svatého Víta. Má také dar uzdravovat nemocné. Pochován je v dómu v Pise, z ostatků ale chybí prst. Legenda říká, že mu ho uřízl muž prodávající lahůdky, když mu Rajner jako chlapec ukradl kus sýra. Později se ale stal svatým. Svátek má 17. června.
(podle Svatí na každý den)