Světec se narodil někdy kolem roku 228 ve městě Théby v Egyptě. Protože pocházel z dobře situované a bohaté rodiny, mohl se věnovat studiu a na svoji dobu dosáhl vysokého vzdělání. Říká se, že velmi dobře znal nejen egyptskou, ale i řeckou kulturu. Když mu bylo šestnáct let, rodiče mu zemřeli a on zůstal sám se svou mladší sestrou. Jeden z příbuzných zatoužil po majetku, který zůstal po zemřelých rodičích a tak udal Pavla, že je křesťanem. Protože v té době vládl Decius, velký nepřítel a pronásledovatel křesťanů, musel Pavel uprchnout. Nakonec se dostal do opuštěného kraje, kde se uchýlil do jedné jeskyně. Před ní rostla palma a nechyběl ani pramen čisté vody. Zde poustevník Pavel prožil zbytek svého života v modlitbě. Životopis říká, že k jeskyni přilétal každý den havran, který mu přinášel chléb k jídlu. Zde poustevník prožil téměř 6o let života, dožil se údajně víc než sto let, celkem prý sto třináct. Jedná se vůbec o jednoho z prvních poustevníků. Svátek má v lednu a znázorňuje se s havranem.