Narodil se kolem roku 1205 rodičům, kteří byli členy albigenské sekty. Zvláštní je, že chlapec byl vychován v katolické víře. Zdá se, že tomu bylo tak proto, že ve městě se nacházely pouze katolické školy. Velký vliv na jeho život měl svatý Dominik a jeho kázání. Proto Petr v 16 letech vstoupil k dominikánům. Vystudoval právo a vždy toužil bránit víru.

Jednou byl obviněn z nějakého přestupku, kterého se nedopustil. Převor ho v té věci vyslýchal a Petr místo toho, aby se bránil, tak pokorně odpověděl: "Jsem velký hříšník a podrobím se jakémukoliv pokání." Převor to vnímal jako přiznání a poslal ho dělat pokání do jiného kláštera. Petr vše trpělivě snášel. Asi po třech měsících si posteskl Ježíši s dotazem, proč dopouští, aby byl nespravedlivě odsuzován? A hned nato dostal odpověď: "A co jsem udělal já, že mne přibili na kříž? Nebuď malomyslný a uč se trpělivě ode mne!" Od té chvíle chtěl Petr snášet utrpení, aby se Ježíši alespoň trochu připodobnil. Jeho nevina však vyšla záhy najevo a bratři si ho velmi začali vážit.

Během svého život zastával důležité úřady – byl převorem, později dokonce papežským vyslancem a také inkvizitorem, který měl potírat rozmach mnoha sekt. Tuto funkci vykonával 20 let. Byl také slavným kazatelem a člověkem, který vykonal mnoho zázraků. To se nelíbilo nepřátelům, kteří se rekrutovali z řad sektářů, a tak bylo domluveno těmito nepřáteli, že Petr bude zavražděn najatými vrahy. Světec měl o Květné neděli roku 1252 prohlásit, že bude zavražděn. Také ale řekl, že jako mučedník bude moci pomáhat ještě více než za svého pozemského života. Tradice říká, že těsně před svou smrtí, řeholník Petr napsal na zem vlastní krví slovo „Credo“ – tedy „Věřím.“

Zemřel 6. dubna roku 1252, kdy vrahové použili sekeru a dýku. Jeho tělo bylo přeneseno do Milána, kde byl pochován na hřbitově mučedníků. Ještě ten den, kdy bylo jeho tělo uloženo do země, se na hrobě kněze Petra začaly dít další zázraky. Již rok po své smrti, roku 1253, byl svatořečen. Vrah se nakonec obrátil a také se stal dominikánem.

Je ochráncem proti bolestem hlavy – to z důvodu způsobu zavraždění (rána na hlavě), a také patronem a ochráncem mnoha měst, jak například Verony. Znázorňuje se v dominikánském hábitu, s ránou po sekeře na hlavě, či dýkou v hrudi. Svátek má 6. dubna.

Ostatkový kříž s malým ostatkem tohoto světce se nachází ve velkoněmčické farnosti.