O životě svatého Štěpána toho mnoho nevíme. Hlavním informačním zdrojem o životě tohoto světce jsou Skutky apoštolů.

Štěpán působil v jeruzalémské obci jako jeden z prvních sedmi jáhnů, kteří měli pomáhat při šíření křesťanství apoštolům. Svým působením a svým kázáním provokoval židy, kteří ho povolali před veleradu, aby zde hájil své učení. Svatý Štěpán zde prohlašuje, že Ježíš Kristus je Syn Boží. To je židy považováno za rouhačství a Štěpán je vyveden za město a ukamenován. K tomuto došlo asi kolem roku 37. Při kamenování byl přítomen i Šavel z Tarzu, u nějž si kamenující skládali svrchní šat. Štěpán se za všechny kamenující v hodině své smrti modlil. To později označil svatý Augustyn za základ pro obrácení Šavla, který se později stal jedním z největších apoštolů a přijal jméno Pavel.

Svatý Štěpán je prvním známým mučedníkem. Jeho svátek v církvi slavíme 26.12.

Se svátkem svatého Štěpána je spojena také spousta lidových tradic, jako je chození po koledě. Přísloví „Na Štěpána není pána“ popisuje to, že se v tento den měnila služba a vyplácela se celoroční mzda za službu, což byly nejen peníze, ale i naturálie.

Svatý Štěpán je patronem námořníků, byl oblíben mezi německými panovníky, císaři. Je jedním ze zemských patronů Uherska.

Svatému Štěpánovi jsou zasvěceny také mnohé kostely, z nichž jedním z nejvýznamnějších je Dóm svatého Štěpána ve Vídni.