Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově nedaleko Velkého Meziříčí. Jejími rodiči byli brněnský královský purkrabí Přibyslav a jeho žena Sibyla, která se narodila patrně na Sicílii nebo v Německu a byla dvorní dámou Kunhuty Štaufské (budoucí manželky krále Václava I.).

 

O životě světice toho mnoho nevíme. Informace čerpáme z kroniky Dalimilovy a z díla kronikáře žďárského kláštera.

 

Ve svých dvaceti letech se svatá Zdislava provdala za Havla z Lemberka z rodu Markvarticů (byl důvěrníkem krále Václava I.), se kterým měla syny Havla, Jaroslava, Zdislava a patrně i dceru Markétu (přesný počet a jména dětí nejsou známy).

 

Díky výchově matky, vzoru otce a působení řeholníků z řad Dominikánů a Minoritů, s nimiž se svatá Zdislava stýkala, si osvojila křesťanské hodnoty, především pak lásku k bližním, péči o nemocné a ubohé. Jejím vzorem byla světice Anežka Přemyslovna, která také proslula péčí o chudé.

 

Svatá Zdislava se zasloužila o rozvoj mnišství v našich zemích. Založila dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí a další dominikánský klášter v Turnově. Podporou řeholních řádů byl znám i otec světice Přibyslav, který byl významným donátorem např. špitálu johanitů v Brně nebo brněnských minoritu, v jejichž kostele je také pochován.

 

Světice je především známa svou dobročinností a láskou k chudým, nemocným a potřebným. Ač sama ze šlechtického rodu, nikdy neodmítala potřebné a vždy dokázala podat pomocnou ruku a ze svého majetku přispívala všem, kdo se ocitli v nouzi. „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mt25,40; „Miluj svého bližního jako sám sebe“ Mt22,39; tato evangelijní slova vskutku převáděla svatá Zdislava do každodenní reality.

 

Zemřela v roce 1252 na hradě v Lemberku v severních Čechách, patrně na tuberkulózu. Pochována je v podzemí chrámu svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí, v klášteře, kterého byla zakladatelkou.

 

28.srpna 1907 byla prohlášena papežem Piem X. za blahoslavenou a v roce 1995 byla papežem Janem Pavlem II. kanonizována.

 

Svatá Zdislava bývá uctívána díky svému spořádanému rodinnému životu jako patronka rodin, je také hlavní patronkou litoměřické diecéze a libereckého kraje. Mezi její atributy patří almužna, erb s lvicí, kostel. Bývá vyobrazována např. v řeholním hávu s dětmi nebo nemocnými.

 

Život svaté Zdislavy inspiroval i filmaře a literární tvůrce. Jaroslav Durych napsal knihu Světlo ve tmách. V roce 1994 natočil režisér Ludvík Ráža film s názvem V erbu lvice podle stejnojmenné literární předlohy Aleny Vrbové.

 

Svátek svaté Zdislavy slavíme 30.května.