Cesta ke svatosti začala u tohoto muže požárem. Konrád miloval vášnivě lov. Jednoho dne ale nic neulovil a rozzlobený šlechtic, aby vyhnal zvěř ze svých doupat a úkrytů, nechal zapálit keře a rostliny. Bylo léto, země byla vyprahlá slunečním žárem, a tak se stalo, že požár se začal nekontrolovatelně šířit. Nakonec se oheň tak rozrostl, že shořely blízké usedlosti, a navíc požár zničil úrodu na poli. Konrád se svými přáteli rychle vzali nohy na ramena. Začalo vyšetřování a poblíž byl chycen nějaký tulák, který byl obžalován ze založení požáru, a který byl nakonec odsouzen k trestu smrti. Když se to Konrád dověděl, tak už si nemohl nechat toto tajemství pro sebe a hnán výčitkami svědomí se šel přiznat, aby nezemřel nevinný chudák. Protože se zjistilo, že nešlo o úmyslně založený požár, byl Konrád uchráněn od trestu smrti, ale musel nahradit všechny škody. To ho stálo veškerý majetek, stejně tak o majetek přišla i jeho žena a oba se ocitli v naprosté bídě. Oba tak přišli na mizinu, ale oba v tom zároveň viděli i Boží znamení. Manželka Eufrozina nakonec odešla do kláštera ke klariskám a Konrád se přidal k poustevníkům. Potom se vydává na pouť do Svaté země, dostane se na Maltu a skončí na Sicílii. Tam, kousek od města Syrakusy, si vybral místo pro svoji poustevnu, kde prožil třicet let života. Do města Noto chodil každý týden ke svátosti smíření. Z životopisu se dovídáme, že klid stejně neměl, protože ho neustále vyhledávali lidé, kteří věděli, že Konrád je světec, a tak ho prosili o modlitby, radu i pomoc. Stejně tak ho ale vyhledávali i všelijací darebáci, kteří se mu posmívali, pokoušeli ho a někdy i zbili. Konrád, jak měl ve zvyku, se modlil za tyto darebáky. Svému zpovědníkovi v městě Noto řekl 17. února 1351: „Za dva dny tě budu potřebovat.“ Konrád totiž věděl, že ten den zemře. Tak se nakonec také stalo. Podle tradice ho našli mrtvého, ale přitom na kolenou v jeho poustevně, kde později ve 20. století vznikl institut pro sirotky. Jeho ostatky se dodnes nacházejí na Sicílii. Jméno Konrád se překládá jako „smělý rádce.“ Je patronem lovců a svátek má 19.2.