Kristovy rány

Tomáš je apoštol plný pochybností. Ježíš jde vstříc právě těmto jeho pochybnostem. Neodsuzuje Tomáše za tyto pochybnosti, ale přichází k němu a říká: „Dotkni se mých ran.“ Toto je nesmírně silné místo evangelia. Tradice křesťanské spirituality má velkou úctu k Ježíšovým ranám.

Ježíš na sobě nese rány. A protože církev je mystické tělo Kristovo, nese i ona na sobě rány. Nejsou to jenom stigmata velkých svatých, jako byl třeba sv. František. Existuje i mnoho dalších stigmatizovaných. To jsou všichni ti, kteří ve svém životě utržili rány kvůli Bohu. Malí i velcí, všichni ti, kdo poslouchali více Boha než lidi, a právě kvůli tomu museli trpět. V rané římské církevní obci existoval pozoruhodný zvyk. Když se křesťané, kteří byli v dobách pronásledování odsouzeni k mnohaletým tvrdým pracím v dolech, zase směli po udělení milosti vrátit, šli členové římské církevní obce bývalým odsouzencům naproti, poklekli před nimi a líbali jejich ruce a nohy znetvořené těžkou prací. Byli přesvědčeni, že uctívají velikonoční Ježíšovy rány.

Ale je tu ještě jeden důvod, proč Ježíš ukazuje své rány. Dává nám tím najevo, že ani my se nemusíme před ním stydět za své rány. Vždyť každý z nás si nese svá stigmata, své rány a své jizvy. Kolikrát jsme utrpěli nejrůznější zklamání, frustrace a vnitřní zranění. Někdy nám ublížili i lidé hodně blízcí a možná si toho ani nejsou vědomi. Jindy tyto své rány zase maskujeme před druhými i před sebou samými, nosíme masky a různé pancíře. My se stydíme za své rány, a proto je ukrýváme. Jsou zde možná i rány, které způsobili představitelé církve. Mnoha lidem církev ublížila, protože církev tvoří zase jenom slabí lidé. Církev např. ublížila otci Piovi, který po mnoho let měl zákaz sloužit veřejně mši svatou. Od té doby, co dostal stigmata, nesměl opustit klášter. Od té doby tam měl jakési domácí vězení, které trvalo až do smrti. Svatá Jana z Arku byla upálena na základě rozsudku biskupa a jedenácti teologů. Církev ublížila i papeži. Přátelé Pavla VI. mluvili o tom, že tento velký papež se těšil na smrt. V té době se konal koncil, byla to doba přerodu a velkých zmatků. Biskup, který kázal při jedné ze zádušních mší svatých za Pavla VI., řekl: „Pavle, neměli jsme tě rádi.“

V minulém století žil v New Yorku biskup, který se jmenoval Bonaventura Brodrick. Než začaly moderní čerpací stanice, používalo se u pump důmyslného zařízení, namontovaného na hlavici čerpadla. Když byla nádrž plná, toto zařízení zastavilo přívod benzínu. Toto zařízení vynalezl a patentoval biskup Brodrick. Když ve 40 tých letech Amerika získala Kubu, poslala sem tohoto biskupa. Biskup odjel na Kubu, ale krátce nato se Kubánci rozhodli, že amerického biskupa nechtějí. Poslali ho zpátky do New Yorku, ale tam už byl mezitím zvolen nový biskup, tak ho tam už také nechtěli. Byl pověřen dohledem nad vybíráním svatopetrského haléře, ale potom zjistili, že biskup k tomu není potřeba. Čekal, co s ním tedy bude. Když se nic nedělo, napsal dopis, že je to skandální, aby biskup byl bez funkce. Odpověď zněla: „Čekejte.“  Čekal. Otevřel si benzínovou pumpu, aby se měl čím živit.

Uplynulo 30 let a do New Yorku byl poslán nový biskup Spellman. Chtěl zjistit, co se vlastně stalo s Brodrickem, Nikdo o něm nic nevěděl, ale našli jakousi jeho starou adresu. Biskup Spellman tam zajel a našel benzínovou pumpu. Vystoupil z auta a ptal se chlapce u čerpadla: „Komu patří tato stanice?“ „Doktoru Brodrickovi.“ A chlapec ukázal na malý domeček vedle pumpy. Biskup šel a zazvonil. Přišel otevřít starší muž v kombinéze. „Biskup Brodrick?“ „Ano, to jsem já.“ „Jsem biskup Spellman a jdu zjistit, jestli bych pro vás mohl něco udělat.“ „Pojďte dál, čekám na vás už třicet let.“ Spellman potom Brodricka jmenoval pomocným biskupem v New Yorku. Brodrickovi církev skutečně hodně ublížila. To všechno jsou její rány, která ona na sobě nese. Skutečná stigmata, mučedníci, zranění, omyly církve…A Ježíš nám ukazuje moc důležitou věc – že před ním tyto své rány nemusíme skrývat, protože jeho ranami jsme uzdraveni. Rány jsou najednou proměněny v nádherné drahokamy.

Comments are closed.