Yearly Archives: 2019

Citáty o pokoře

Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. (F. Babler) Pokora znamená vkládat svou důvěru místo v sebe sama v Krista. (N. Anderson) Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Ježíš) Bůh se…
více

Citáty o odpuštění

Odpuštění není pocit; je to rozhodnutí. Je to volba k projevení milosti, ne k obraně proti útočníkovi. Odpuštěním se projevuje láska. (G. Chapman) Odpuštění je nejlepší pomsta. (Přísloví) Máme-li odpuštění poznat, musíme zakusit plnou skutečnost odpuštění: musíme nejen vědět, co je to dostat odpuštění ale především co to znamená odpustit. Odpouštíme-li a je-li nám odpuštěno,…
více

Citáty sv. Ignáce

U příležitosti  svátku sv. Ignáce z Loyoly (31. červenec), předkládáme některé z jeho mnoha citátů: Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě. Nikdo nebude dokonalým ve velkých věcech, jestliže se nejprve nezdokonalí v malých. Kdo se bojí lidí, nic velkého pro Boha nevykoná. Bůh je zkušený bankéř, který hodnotí lásku…
více

Citáty o naději

Víra, naděje a láska jdou ruku v ruce. Naděje se prakticky projevuje jednak ve ctnosti trpělivosti, která nemizí ani v dobru, ani tehdy, když stojíme před zjevným neúspěchem, jednak ve ctnosti pokory, která přijímá Boží tajemství a má k Němu důvěru i v temných chvílích. (Benedikt XVI.) Naděje je teologální ctnost, jíž toužíme a s…
více